top of page

Page Title

Politică de confidențialitate

Conform cerințelor Regulamentului European privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (The General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679), avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Datele colectate sunt: nume, prenume, adresă de mail, număr telefon, adresă poștală.

Scopul colectării datelor este informarea Clienților/Cumpărătorilor/Utilizatorilor privind situația contului lor inclusiv validarea, procesarea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau serviciile achiziționate

În cazul în care ați optat pentru asta, un alt scop de prelucrare a datelor este trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice pe baza consimțământului dumneavoastră. Aveți oricând posibilitatea dezabonării.

În cazul în care livrarea produselor comandate se va face de o altă entitate juridică, datele colectate vor fi comunicate și acelei entități juridice în scopurile menționate mai sus.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele solicitate, acestea fiind necesare pentru crearea facturii pentru produsele comandate și, ulterior, livrarea produselor. Refuzul dvs. determină anularea comenzii. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în scopul livrării serviciilor și sunt comunicate numai de către dumneavoastră.

În cazul în care este necesar, vom externaliza către alte companii anumite sarcini contribuind la serviciile noastre în numele nostru, în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor. Este posibil, de exemplu, să furnizăm date cu caracter personal către agenți, contractori sau parteneri autorizați pentru găzduirea bazelor noastre de date, a site-ului web, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a vă trimite informațiile pe care ni le-ați solicitat.

Vom partaja sau permite accesul la astfel de informații NUMAI furnizorilor externi de servicii după cum este necesar pentru furnizarea serviciilor noastre. Aceste informații nu pot fi utilizate de către furnizorii externi de servicii pentru orice alte scopuri și sunt obligați prin contract să respecte confidențialitatea datelor personale încredințate.

Toate transferurile de date cu caracter personal către terțe părți vor fi efectuate cu notificarea dumneavoastră anterioară și, după caz, cu acordul dumneavoastră. Orice transferuri de date cu caracter personal în alte țări decât cele pentru care a fost luată o decizie de adecvare în ceea ce privește nivelul de protecție a datelor de către Comisia Europeană, după cum este prezentat la adresa http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, au loc pe baza unor acorduri contractuale ce utilizează clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană sau alte garanții corespunzătoare, în conformitate cu legea în vigoare.

Beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Departamentul relații cu Clienții, la adresa de e-mail contact@arthood.ro, sau prin poștă la sediul firmei.

Aveți dreptul de a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere. În Romania puteți depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, email anspdcp@dataprotection.ro, telefon +40.318.059.211, +40.318.059.212, website www.dataprotection.ro.

Aveți dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care v-au fost încălcate.

Dreptul de intervenție asupra datelor se aplică pentru:

rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel, vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

Datele de identificare ale arthood.ro sunt următoarele:
Firmă: S.C. Furnizorii de Vise S.R.L
Sediu profesional: Jud. Ilfov, Loc. Otopeni, Str. Belgrad, Nr. 32A, Parter

Cod unic de înregistrare: 45053412

Reprezentant: Zamfir-Ignat Maria Alexandra
telefon: 0784-948/632 ; viziunea.ro@gmail.com

S.C. Furnizorii de Vise S.R.L. poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste politici prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați aceasta pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință condițiile de utilizare actualizate.

Această pagină a fost revizuită la data de 19.02.2022

bottom of page