top of page

Scopul Atelierele Viziunea: promovarea, sprijinirea, realizarea și coordonarea de activități și proiecte care să contribuie la buna dezvoltare a tinerilor din județul Ilfov (și nu numai), la educarea oamenilor din România, la producția și diseminarea artei românești și la protejarea drepturilor artiștilor (lucrătorilor culturali) români de pretutindeni.

Obiective - Atelierele Viziunea:

 

- promovarea tinerilor artiști și producători români, a educației eficiente și a turismului în România

- promovarea artei autohtone și ridicarea gradului de profesionalism și competență al creatorilor prin acordarea de consultanță în domeniile: antreprenorial, managemant, marketing, economic și politic

- pregătirea profesională și vocațională a tinerilor (elevi, absolvenți și antreprenori la început de drum), în vederea sporirii gradului de profesionalism în procesele de lucru

- pregătirea elevilor pentru susținerea examenului de Bacalaureat

- crearea unei platforme naționale digitale, cu acces public și optimizată la standardele prezentului unde să fie accesibile licențele, disertațiile și doctoratele tuturor absolvenților din România

- educarea, informarea corectă și susținerea colaborării tinerilor din regiune pentru a determina formarea unor grupuri de inițiativă care să desfășoare proiecte civice și profesionale independente de Asociație

- dezvoltarea turismului în România prin sporirea conștientizării asupra potențialului și resurselor naționale și prin implicarea artiștilor, producătorilor și antreprenorilor locali

- consolidarea unei comunități virtuale a artiștilor, artiștilor-profesori, lucrătorilor culturali și iubitorilor de artă și cultură din România, care să permită găsirea rapidă de colaboratori pentru tot felul de proiecte în sectorul cultural-creativ

- instruirea membrilor activi și/sau a simpatizanților, ori a populației doritoare în sprijinul susținerii artei autohtone, a procesului creativ și a tinerilor artiști

- consolidarea unei comunități a lucrătorilor în educație și a instituțiilor educaționale din județul Ilfov și din regiune (oprimizată la standardele prezentului) care să permită schimburi de experiență, diseminarea rapidă a informațiilor de specialitate, dezbateri și concursuri între instituții, organizare rapidă și eficientă de proiecte realizate în colaborare

- publicarea periodică a unei reviste cu știri optimiste/pozitive, care să informeze cititorii despre lucrurile bune care se întâmplă în România și să încurajeze critica constructivă și perspectiva pe termen lung

- sprijinirea planurilor de dezvoltare ale comunității locale privind sectoarele cultural-creativ, turism, educație, antreprenoriat

- îmbunătățirea calității vieții în România prin inițiative legislative care să eficientizeze procesele de lucru și birocrația, și să consolideze mecanismele democratice

- sporirea conștientizării locuitorilor din Ilfov asupra importanței proceselor de recycling și upcycling, precum și asupra menținerii sănătății indivizilor printr-un stil de viață sănătos și sustenabil

- punerea sub protecție și conservarea, reabilitarea, redarea în funcțiune și reintroducerea în circuit turistic a monumentelor istorice sau a clădirilor, spațiilor, ariilor care fac sau pot face parte din patrimoniu cultural național/local/artisitic internațional

- ecologizarea și revitalizarea culturală în locuri/zone cu potențial turistic sau de agrement

- inființarea de hub-uri cultural artistice și de centre de tineret în regiune și în țară

- inființarea unei universități de arte în județul Ilfov, precum și a unui campus universitar, care să adune laolaltă toate domeniile creative într-o singură structură de gesitiune (arte plastice, artele spectacolului, cinematografie, muzică și sunet, suport pentru artiști, jurnalism, comunicare, învățământ în domeniu cultural, managemant cultural

- implicarea civică a cetățenilor tineri, prin dezvoltarea împreună cu aceștia de inițiative legislative și propuneri de politici publice privind artele, educația, cultura, turismul, antreorenoriatul, precum și prin încurajarea participării active în procesul de vot și de organizare a alegerilor

- susținerea tinerilor orfani sau aflati in centrele de plasament(ori în centre de zi) în deprinderea și/sau dezvoltarea de abilități artistice sau în perfectionarea talentelor, îndrumarea acestora către meserii vocaționale

- facilitarea accesului la cultură al cetățenilor străini aflați în regiune (tineri, lucrători, refugiați sau cu situație juridică în curs de soluționare) prin cursuri de limbă română şi activități de integrare în cultura românească, precum și de cunoastere a valorilor europene

- găzduirea de voluntari și profesioniști din alte state, care să contribuie la dezvoltarea activității și proiectelor Asociației

În vederea atingerii scopurilor și obiectivelor propuse mai sus Asociația vă desfășură programe și activități de informare, consiliere, educare, monitorizare.

Scopul Societății Viziunea este acela de a inspira, încuraja și susține tinerii și studenții români să se implice în crearea, demararea și implementarea unor proiecte importante pentru România, cu impact local, național, transfrontalier sau international, în următoarele domenii: cultural, educativ, politic, civic, social, artistic, ecologic, de protejare și valorificare a patrimoniului natural și cultural, de dezvoltare personală și de menținere a integrității fizice, mentale și spirituale a indivizilor.

Obiective - Societatea Viziunea:

 • Încurajarea și susținerea studenților spre deprinderea de aptitudini practice în domeniul pe care-l studiază

 • Încurajarea electoratului să-și exercite dreptul la vot cu targhetul ca măcar 55% din populația României să se prezinte la fiecare dintre sesiunile de vot

 • Dezvoltarea unor opinii publice pertinente cu privire la diverse subiecte de interes național pe teme culturale și artistice

 • Încurajarea și pregătirea tinerilor pentru implicarea în crearea și dezvoltarea de politici publice locale și naționale

 • Reactivarea culturală și artistică a stațiunii Băile Herculane

 • Încurajarea și pregătirea tinerilor pentru crearea și dezvoltarea de proiecte cu impact social vizibil și cuantificabil

 • Încurajarea, pregătirea și mobilizarea tinerilor pentru a petreace timp în natură și pentru a contribui la refacerea traseelor turistice montane sau chiar a refugiilor aflate pe aceste trasee

 • Dezvoltarea conștiinței civice și ecologice a turiștilor din stațiunile litorale Vama Veche, 2 Mai (și nu numai)

 • Implicarea tinerilor în evenimente și inițiative educative realizate în mediul rural din România

 • Demararea și implicarea în inițiative de protecția patrimoniului cultural sau de protecția mediului în România

 • Realizarea unor spectacole pe teme sociale și civice în crearea cărora tinerii să fie principalii protagoniști

 • Organizarea de cursuri, training-uri și evenimente de dezvoltare a aptitudinilor creative și expresive ale tinerilor din România

 • Contribuirea la înființarea a cel puțin un centru de tineret în fiecare județ din țară

 • Dezvoltarea de programe educaționale independente în parteneriat cu instituții publice și private

 • Organizarea de evenimente de promovare a unei Românii sustenabile, educate și proactive atât în interiorul țării, cât și dincolo de granițe, în comunitățile românești din Europa și întreaga lume

 • Promovarea prin materiale editoriale, grafice, fotografice și video a activităților de tineret (și nu numai) cu valoare socială, comunitară, culturală și artistică, și a inițiativelor de implicare civică inițiate de alte organizații și instituții

 • Dezvoltarea calităților morale, spirituale și expresive ale membrilor săi și specializarea acestora pe domeniile de interes ale organizației (cele care corespund cu obiectivele)  

bottom of page